Affärsekonomi för säljare

  • Höj säljarnas kompetens i affärsekonomi
  • Praktiska verktyg för bättre kassaflöde och minskad kapitalbindning
  • Simuleringsmodeller för hur pris- och volymförändringar påverkar rörelseresultatet
  • Lönsamma affärsval och bättre kapacitetsutnyttjande

Det här är en praktisk utbildning i affärsekonomi för säljarna.
Vi koncentrerar oss på säljarnas ekonomiska ansvar för kassaflöde, kapitalbindning och lönsamhet.

Målgrupp
Säljare. Lämplig gruppstorlek är 8 till 16 deltagare.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kurslängd
1 dag.

Innehåll
Vad gör ett företag lönsamt? Vi tittar på vad lönsamma företag har gemensamt och hur man kan skapa resultat och lönsamhet i en verksamhet.

Ekonomiska grundbegrepp. Vi går igenom grundläggande ekonomiska begrepp och samband: intäkter, kostnader, tillgångar och skulder, skillnaden mellan resultat och kassaflöde samt några ekonomiska nyckeltal.

Vad kostar det att binda kapital? Vi tittar på vad som påverkar företagets kassaflöde och räknar på kundfordringar, lager, projekttider, förskottsbetalningar och betalningsvillkor. Deltagarna får en checklista för bättre kassaflöde.
Hur mycket kapital kan företaget frigöra?

Resultatpåverkande faktorer. Vi diskuterar företagets resultatpåverkande faktorer och gör simuleringar för att förstå sambandet mellan pris och volym. Om vi sänker priset 5 procent, hur mycket måste försäljningsvolymen öka för att det ska vara lönsamt?

Pris och nedersta raden. Vi analyserar olika prisförändringars påverkan på företagets resultat och gör känslighetsanalyser. Hur mycket slår en prissänkning på 1 procent på rörelseresultatet?

Produktkalkyler och affärsval. Vi går igenom en metod för att använda täckningsbidraget snarare än självkostnadskalkylen för att välja affärer och sätta pris. Med denna metod kan vi öka kapacitetsutnyttjandet och förbättra rörelseresultatet.

 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mer i denna kategori: « Affärsspel / Affärssimulering