Ekonomi för chefer

Boken Ekonomi för chefer av Jonas BernhardssonEkonomi för chefer av Jonas Bernhardsson och Mikael Carlson är en praktisk och lättöverskådlig bok för dig som har ett affärsekonomiskt ansvar. Den innehåller just de kunskaper och arbetsmetoder som Du behöver för att kunna fatta rätt beslut i varje situation.

Ekonomi för chefer ger dig en affärsmässig syn på ekonomi, konkreta råd om hur Du kan förbättra ditt företags lönsamhet och praktiska verktyg som kan användas direkt. Allt på mindre än 150 sidor!

Ekonomi för chefer tar upp vad som driver ett företags lönsamhet, hur man läser ekonomiska rapporter och styr företaget med rätt nyckeltal, sambanden bakom lönsamheten, kassaflödesanalys och kapitalbindning, kostnadsanalys, investeringsbeslut och budgetarbete.

Köp boken billigt här!

Läs Kontentans sammanfattning av boken (pdf-format)

Läs mer om kursen Ekonomi för chefer som bygger på denna bok


Tillbaka till alla våra böcker