Affärsekonomi - grundkurs

  • Höj medarbetarnas kompetens i affärsekonomi
  • Bättre förståelse för grundläggande ekonomiska samband
  • Delta i affärsekonomiska diskussioner på ett aktivt sätt


Affärsekonomi är en grundutbildning för de medarbetare som inte har några som helst förkunskaper i ekonomi. Här går vi igenom allt från början, grundbegreppen, terminologin och de vanligaste affärsekonomiska modellerna.

Målgrupp
Affärsekonomi är för Dig som helt saknar ekonomiska kunskaper. Lämplig gruppstorlek är 8 till 16 deltagare.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kurslängd
1-2 dagar.

Innehåll
Ekonomiska grundbegrepp. Vi går igenom grundläggande ekonomiska begrepp och samband. Vad är intäkter och kostnader, inkomster och utgifter samt inbetalningar och utbetalningar? Vi tittar på företagets tillgångar, skulder och eget kapital. Vi lär oss skillnaden mellan resultat och kassaflöde.

Att läsa ekonomiska rapporter. Vi lär oss hur ett bokslut är uppställt och vilken information som man kan hitta i en resultaträkning och balansräkning. Vi tittar på bokslut från några kända företag samt bokslutet från Ditt företag.

Några vanliga ekonomiska nyckeltal.  Varför använder man nyckeltal och vilka är de vanligaste nyckeltalen?
Vi går igenom några vanliga nyckeltal för både analys av ett företag och styrning av verksamheten. Vi gör en enkel bokslutsanalys på några kända företag samt bokslutet från Ditt företag.

Kapitalbindning och kassaflöde. Vad innebär det att ett företag binder kapital och vad kostar det? Hur kan man aktivt arbeta för att minska kapitalbindningen och förbättra kassaflödet? Vi räknar på kapitalbindning i lager samt kredittider och betalningsvillkor.

Några vanliga kalkyler. Vi går igenom grunderna för produktkalkyler med täckningsbidrag och självkostnadskalkyl. Vi tittar på break-even analyser och lär oss sambandet mellan pris- och volymförändringar genom olika simuleringar.

 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Testa Dina förkunskaper med vårt kunskapstest

Mer i denna kategori: Ekonomi för chefer »