Affärsspel / Affärssimulering

Vårt affärsspel Strateko ger dig fördjupad förståelse för:

  • Vad det innebär att arbeta med ett ekonomiskt ansvar
  • Vilka faktorer som påverkar ett företags tillväxt och lönsamhet
  • Kopplingen mellan mål, strategi och resultat
  • Ekonomiska rapporter som resultaträkning och balansräkning
  • Hur man kan förbättra kassaflödet
  • Hur man använder nyckeltal för att styra och analysera
  • Hur olika funktioner inom företaget interagerar

Affärsspel Strateko är en vanlig uppföljning till kursen Ekonomi för chefer för deltagare som vill fördjupa och tillämpa nyvunna affärskunskaper. Det är en interaktiv, social och aktivitetsdriven övning som på ett mycket effektivt sätt illustrerar ekonomiska konsekvenser av olika affärsbeslut.

Målgrupp
Affärsspel är för deltagare som har gått Ekonomi för chefer eller Affärsekonomi eller har motsvarande förkunskaper. Lämplig gruppstorlek är 9 till 16 deltagare.

Upplägg
Deltagarna representerar olika ledningsgrupper i konkurrerande företag. Deltagarna får gruppvis simulera 6 år och fatta löpande affärsmässiga beslut om investeringar, produktutveckling, kapacitetsplanering och marknadssatsningar. De olika situationer som uppstår diskuteras gemensamt efter varje år i utförliga analyser.
I slutet utser vi en vinnare – det företag som lyckats bäst.

Kurslängd
3 dagar

Pedagogik
Affärsspel Strateko är en branschneutral affärssimulering som lämpar sig utmärkt för teknik- och kunskapsföretag. Genom den omedelbara kopplingen mellan gruppens agerande i varje affärssituation och företagets resultat, skapas en verklighetsnära och mycket effektiv inlärningssituation. Learning-by-doing skapar engagemang och energi bland deltagarna som utnyttjar varandras kunskaper på ett självklart sätt.

Studier visar att affärsspel är en överlägsen pedagogik jämfört med traditionell undervisning när man skall lära sig dynamiska samband och få en holistisk förståelse för processer. Dessutom är det roligt!

 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.