För ledningsgruppen

  • Höj ledningsgruppens kompetens i affärsekonomi
  • Bättre kommunikation, effektivare affärsdiskussioner
  • Fördjupad diskussion om ekonomiska mål för verksamheten
  • Effektivare ledningsgrupp


Vi fördjupar ledningsgruppens förståelse för komplexa affärsekonomiska problemställningar samtidigt som vi för en diskussion om hur och mot vilka ekonomiska mål som verksamheten ska styras.

Målgrupp
Ledningsgruppen

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kurslängd
2-3 dagar.

Innehåll
Verksamhetens mål. Vi diskuterar olika mål och kopplar dem till verksamheten. Vad har lönsamma företag gemensamt? Vi tittar på fem olika strategier för lönsamhet.

Ekonomiska grundbegrepp. Vi går igenom grundläggande ekonomiska begrepp och samband: kostnader, inkomster och utgifter samt inbetalningar och utbetalningar. Vi analyserar företagets tillgångar, skulder och eget kapital samt skillnaden mellan resultat och kassaflöde.

Att tolka ekonomiska rapporter. Vi går i detalj igenom hur ett bokslut är uppställt och vilken information som man kan hitta där. Vi lär oss också att "läsa mellan raderna" i resultaträkningen och balansräkningen. Vi tittar på ett antal speciellt utvalda bokslut.

Analysera och styr med rätt nyckeltal. Vi går igenom olika ekonomiska och icke-ekonomiska nyckeltal för analys och verksamhetsstyrning. Vi gör en utförlig nyckeltalsanalys på ett antal speciellt utvalda bokslut.

Styr företagets kapitalbindning och kassaflöde. Vi analyserar kapitalbindning i lager, PIA och kundfordringar, samt gör olika beräkningar för kredittider, förskottsbetalningar och andra betalningsvillkor. Vi går igenom praktiska råd för att minskad kapitalbindningen och bättre kassaflödet.

Investeringsanalys. Vi tittar på olika modeller för att analysera investeringar. Vi går igenom praktiska råd för bättre investeringsbeslut.

Produkt- och kostnadsanalys samt prissättning. Vi tittar närmre på täckningsbidragskalkylen och självkostnadskalkylen och lär oss undvika de vanligaste kalkylfällorna. Vi diskuterar resultatpåverkande faktorer och gör break-even analyser. Vi simulerar pris- och volymförändringar och tittar på olika prissättningsmodeller.

Du Pont-modellen. Vi avslutar med att sammanfatta olika strategier för bättre lönsamhet genom att använda du Pont-modellen.

 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Testa dina förkunskaper med vårt kunskapstest

Gör en nyckeltalsanalys av Ditt företag