Ekonomi för chefer

  • Höj chefernas kompetens i affärsekonomi
  • Bättre kommunikation, effektivare affärsdiskussioner
  • Bättre och snabbare affärsbeslut
  • Handfasta råd för bättre lönsamhet och kassaflöde
  • Praktiska verktyg som kan användas direkt


Ekonomi för chefer är vår i särklass mest populära utbildning – originalet som många försöker kopiera. Detta är en praktisk utbildning i affärsekonomi för chefer som har ett ekonomiskt ansvar och som vill utvecklas i sin chefsroll. Kursen genomförs av Jonas Bernhardsson, författaren till Ekonomi för chefer.

Målgrupp
Ekonomi för chefer är för alla som har ett ekonomiskt ansvar, till exempel: produktchefer, avdelningschefer, projektledare, säljare, administratörer, enhetschefer, gruppchefer, servicetekniker, försäljnings- och marknadschefer, arbetsledare, fabriks- och produktionschefer och VD m.fl. Lämplig gruppstorlek är 8 till 16 deltagare.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kurslängd
2-3 dagar.

Innehåll
Resultat, lönsamhet och tillväxt. Vi diskuterar företagets vanligaste mål och kopplar dem till verksamheten.
Vad är lönsamhet och har lönsamma företag något gemensamt? Vi tittar på fem olika strategier för att arbeta med lönsamhet.

Ekonomiska grundbegrepp. Vi går igenom grundläggande ekonomiska begrepp och samband. Vad är intäkter och kostnader, inkomster och utgifter samt inbetalningar och utbetalningar?
Vi tittar på företagets tillgångar, skulder och eget kapital. Vi lär oss skillnaden mellan resultat och kassaflöde.

Att läsa ekonomiska rapporter. Vi går igenom hur ett bokslut är uppställt och vilken information som man kan hitta där. Vi lär oss också att "läsa mellan raderna" i resultaträkningen och balansräkningen. Vi tittar på bokslut från några kända företag samt bokslutet från Ditt företag och går igenom dessa i detalj.

Analysera och styr med rätt nyckeltal. Vi går igenom de mest användbara nyckeltalen för ekonomistyrning.
Vi tittar på några viktiga icke-ekonomiska nyckeltal för verksamhetsstyrning. Vi gör en utförlig bokslutsanalys på några kända företag samt bokslutet från Ditt företag.

Styr företagets kapitalbindning och kassaflöde. Vad är kapitalbindning och vad kostar det? Vi tittar på kapitalbindning i lager, PIA och kundfordringar, samt gör olika beräkningar för kredittider, förskottsbetalningar och andra betalningsvillkor. Vi går igenom praktiska råd för att minska kapitalbindningen och förbättra kassaflödet.

Fatta rätt beslut om investeringar. Vi tittar på vad en investering egentligen är och vilka olika modeller som finns för att avgöra om en investering är lönsam. Vi räknar på olika investeringskalkyler och går igenom praktiska råd för bättre investeringsbeslut.

Använd kostnadsanalys för rätt produktbeslut. Vi går igenom täckningsbidragskalkylen och självkostnadskalkylen och lär oss undvika de vanligaste kalkylfällorna. Vi tittar på de resultatpåverkande faktorerna och gör break-even analyser. Vi simulerar pris- och volymförändringar och ser hur det påverkar lönsamheten. Vi tittar på olika prissättningsmodeller.

Du Pont-modellen. Vi avslutar med att sammanfatta olika strategier för bättre lönsamhet genom att använda du Pont-modellen.


Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Testa dina förkunskaper med vårt kunskapstest

Gör en nyckeltalsanalys av ditt företag