Ekonomi för icke-ekonomer

Boken: Ekonomi för icke-ekonomerEkonomi för icke-ekonomer av Mikael Carlson ger en orientering i företagsekonomi. Den förmedlar ett brett och generellt budskap om ekonomiska rapporter, företagsanalys, budgetering, kalkylering, investeringsanalys, kapitalbehov och finansiering.
Alla medarbetare berörs av och påverkar företagets ekonomi. Därför krävs kunskaper om ekonomins termer, regler och samband så att dialogen om företagets styrning och utveckling kan fungera.  Alla måste förstå ekonomi, även om man inte arbetar med det som sin dagliga huvudsyssla.

Läs mer om kursen Affärsekonomi som bygger på denna bok

Köp boken billigt här!

Tillbaka till alla våra böcker