Att arbeta med företagsanalys

Boken: Att arbeta med företagsanalysAtt arbeta med företagsanalys av Mikael Carlson behandlar analysmetoder som kan användas av de flesta företag för att upptäcka varningssignaler och styra mot uppställda mål. Tyngdpunkten ligger på redovisningsbaserade metoder som nyckeltals- och finansieringsanalys samt modeller för simulering och strategiska beslut.

Styrning av företag kräver att effektiva och tydliga metoder används för att fånga upp varningssignaler och bekräfta att målen uppnås. De företag som lyckas bäst med metodvalet är därför sannolikt även de företag som kommer att bli de mest stabila och lönsamma i framtiden.

Köp boken billigt här!

Tillbaka till alla våra böcker